Zpět na výpis akcí

Pan profesor Pavel Pafko okouzlil dámy v Růžovém salónku

Praha

O akci

Červnové setkání Ladies Clubu proběhlo v Růžovém salónku Villy Richter v bezprostřední blízkosti Pražského hradu s jedinečným výhledem a ještě jediněčnějším hostem. Tentokrát jím byl pan profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Pan profesor je uznávaný český břišní a hrudní chirurg, čestný „Rytíř lékařského stavu“ a dlouholetý přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze Motole. Jeho neuvěřitelná energie, vtip, životní rozhled a pokora byly obdivuhodné a dámy se předháněly v otázkách, kterými pana profesora doslova zasypávaly.

 

Kontaktujte nás
ladiesclub@kpmg.cz
+420 222 123 111
KPMG Česká republika, s. r. o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8

Souhlasím s tím, aby společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 00553115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185 a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 24733598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169791 (dále jen „KPMG“) zpracovávaly mé výše uvedené osobní údaje pro marketingové účely, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených níže a v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů (dále jen „Informační memorandum“).

Důvodem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je možnost zasílat obchodní sdělení, marketingové materiály, publikace a pozvánky na odborné semináře, konference a další společenské akce.

KPMG mě může kontaktovat jak prostřednictvím elektronické formy komunikace (e-mail, telefon sociální sítě, atp.), tak prostřednictvím dopisu, dodáním firemního časopisu či jakýmkoliv jiným způsobem. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely je prováděno ve zde uvedeném rozsahu pouze na základě tohoto mnou udělovaného souhlasu. Pakliže souhlas neudělím, ale ani nevznesu námitku, může KPMG omezeně